Vragenlijst Geluksonderzoek De Liemers

 
 
 
WELKOM!
 
Beste inwoner van de Liemers,
 
Er zijn drie essentiële zaken voor geluk in dit leven: iets te doen hebben, iets om van te houden en iets om voor te hopen. Hope XXL streeft ernaar om het geluksniveau van iedereen op deze wereld op een 8 of hoger te krijgen, zodat iedere wereldburger zijn of haar leven als goed kan beoordelen. Om dit te bewerkstelligen ligt er nog een lange weg voor ons, maar zoals een lange reis begint met de eerste stap wil Hope XXL haar eerste stappen hier in de Liemers zetten. Het streven van Hope XXL is om binnen een periode van 15 jaar het gemiddelde geluksniveau van de inwoners van de Liemers op een 8+ te krijgen. Daartoe zullen er de komen jaren vele projecten in de Liemers worden gestart. Denkt u hierbij aan projecten in de ouderenzorg, duurzaamheid, werkeloosheid en ontwikkelingssamenwerking.
 
Om te kunnen meten of al deze inspanningen ook leiden tot een hoger geluksniveau nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan dit wetenschappelijk geluksonderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Door hieronder op VERDER te klikken wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Wij garanderen dat uw antwoorden strikt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor dit onderzoek. Ieder jaar zal u opnieuw gevraagd worden een dergelijke vragenlijst in te vullen.
 
Als beloning voor uw deelname aan dit geluksonderzoek, sturen wij u als wij uw gegevens hebben geanalyseerd een e-mail met daarin een cijfer voor uw huidige geluksniveau. Door deel te blijven nemen aan dit onderzoek kunt u door de jaren heen zien hoe uw gelukniveau zich ontwikkeld.
 
Wij danken u alvast voor uw medewerking!
 
Klik hieronder op VERDER om naar de vragenlijst te gaan.